Archief artikels

 • kampen 2021

  TIJD OM ER WEER IN TE VLIEGEN !!
  KLIK VOOR INFO & INSCHRIJVING


  Klik 
  HIER om je elektronisch in te schrijven.

  Besten,

  Eindelijk groen licht voor onze basket en multi-move kampen. 

  Er is hard gewerkt, achter de schermen, om onze kampen te laten doorgaan. Tevens volgen wij de voorschriften van de veiligheidsraad nauwgezet op.

  Wij kunnen maximum 45 kinderen per week en per kamp inschrijven.

  Kamp 01 :  Van Maandag 19 Juli tem Vrijdag 23 Juli 2021 

  Kamp 02 :  Van Maandag 26 Juli tem Vrijdag 30 Juli 2021  

  Kamp 03 :  Van Maandag 02 augustus tem Vrijdag 06 augustus 2021


  Wij hopen jullie te mogen begroeten op één van onze kampen.
  Klik HIER om je elektronisch in te schrijven.

  Met sportieve groeten,

  De sporttechnische cel van BBC Tienen

   

 • U10 B

 • Veilig sporten

  CORONA MAATREGELEN IN DE CLUB

  MODULE ALGEMEEN

  Om een veilige heropstart van het basketbalseizoen mogelijk te maken werden door de regeringen, de stad Tienen, Sport Vlaanderen en Basketbal Vlaanderen een hele resem richtlijnen opgesteld.

  Als club is de gezondheid van onze spelers onze eerste bekommernis.

  Wij hebben berichtmodules opgesteld die onze doelgroepen wegwijs moeten maken in de doolhof van richtlijnen

   De groepsbubbel op een basketbalterrein mag maximaal 20 personen bevatten.

  De overheidscommunicatie verplicht een mondmasker vanaf +12 jaar, maar in ons sportcentrum draagt iedereen vanaf 12 jaar, = de U14 ploeg, een mondmasker.

  Handen reinigen – wassen of ontsmetten – gebeurt minimaal bij de start en het einde van de activiteit, voor en na toiletbezoek.

  Bij binnen treden en buiten gaan handen ontsmetten bij ingangsdeur hal 2 en 3.

  De social distancing regels respecteren en contacten vermijden; ook in de toiletruimte gelden deze regels.

  Hoesten in de ellenboog, enkelvoudig gebruik van zakdoeken en weggooien in gesloten vuilnisbakken.

  Gemarkeerde looproutes volgen op het ganse sportcentrum. Op de toegangsweg geven pijlen de looprichting aan. Ter hoogte van de conciërgewoning zijn bollen aangebracht: groen voor hal 2 en geel voor hal 3.

  De ingangshal wordt in 2 delen verdeeld met schermen: langs de linker kant wordt binnengegaan naar hal 3, langs de rechter kant naar hal 2.

  Hal 2 wordt verlaten langs de poort, hal 3 langs de nooduitgang.

  De jeugdtrainers zijn 10 min voor aanvang van de training in de inkomhal aanwezig om toezicht uit te oefenen.

  Tot nader order zijn er geen supporters toegelaten op wedstrijden en trainingen, dus ook geen ouders, enkel maximum 12 spelers en 4 begeleiders per ploeg voor wedstrijden.

   

  MODULE WAT BIJ BESMETTING

  Clubverantwoordelijken

  Is de besmette persoon op een sportactiviteit van de club geweest binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettingsperiode (10 dagen na het begin van de symptomen) en heeft hij de afstandsregels en de nodige voorzorgsmaatregelen niet gevolgd dan:

  ·        Helpen wij een lijst van zijn contacten opmaken inbegrepen tegenstrevers.

  ·        Volgen wij op of hij door het Covid-19 Contact Tracing Team werd gecontacteerd

  ·        Indien niet: informeren wij, in overleg met de besmette persoon, de clubleden en de tegenstreversploeg met een direct risico.

   

  Spelers en coaches / begeleiders

  Spelers en coaches / begeleiders die ziek zijn of waren – o.a. symptomen in de voorbije vijf dagen – mogen niet aanwezig zijn op de activiteiten van de club.

  Bij vermoeden van besmetting moet de speler zich zo snel mogelijk laten testen. Trainingen van zijn ploeg gaan door tot het resultaat van de test gekend is. De speler brengt een doktersattest met het negatief resultaat binnen alvorens de activiteit in de club te hervatten. Indien het resultaat positief is, gaat gans de ploegbubbel in basketbalquarantaine voor 10 dagen of keert elke speler terug zodra het negatief resultaat van zijn test gekend is.

   

  VEILIGHEIDSDRAAIBOEK

  MODULE SPELERS

  Elke ploeg is een bubbel. Om de gevolgen van een eventuele contaminatie zo beperkt mogelijk te houden moet het contact tussen deze bubbels liefst helemaal vermeden worden.

  Er wordt in elke ploeg een speler als ploeg-corona-verantwoordelijke aangeduid.

  Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie of met personen uit je sociale bubbel.

  Gezond sporten: intensief en langdurig sporten kan de immuniteit gedurende ongeveer 14 dagen verzwakken: zorg dus dat je goed voorbereid aan de trainingen begint.

  Iedereen moet voldoende discipline opbrengen en zich aan de regels houden.

  Trainingen

  Tot nader order beperken wij de trainingssessies tot 1 per week voor elke ploeg. Hierdoor zullen er maximaal 2 ploegbubbels tegelijk in de sporthal trainen met in het midden een veld tussen.

  De spelers begeven zich onmiddellijk naar hun toegewezen terrein.

  Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige training – contacten worden vermeden tussen wisselende teams.

  Eigen handdoek en drinkfles meebrengen. Geen eigen ballen meebrengen voor binnen-trainingen.

  De kleedkamers en douches zijn gesloten. Dus in trainingskledij aankomen in de sporthal voor de trainingen. Geen kledij laten slingeren: buitenschoeisel en bovenkledij opbergen in eigen sportnet.

  De trainingen waarna een volgende training begint stoppen 15’ voor het voorziene einde, om ballen en materiaal te ontsmetten en tijdig het terrein te verlaten. Het ontsmetten gebeurt door de trainer of ploegbegeleider.

  Wedstrijden

  Voor de wedstrijd

  Er worden 3 ontsmette ballen per ploeg voor de opwarming gegeven en die blijven bij de ploeg, 1 wedstrijdbal (gemarkeerd) op de tafel van de officials.

  Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd – contacten worden vermeden tussen wisselende teams.

  Spelers (vanaf U14), coaches en officials – refs, tafel en spelersbank – mogen het mondmasker afzetten vanaf de opwarming tot het einde van de match en voor de spelers tot de pubborden en de basketbaltorens zijn opgeruimd. Individualiseer je mondmasker.

  Aankomst in de sporthal ten vroegste 60’ voor aanvang van de wedstrijd.

  De ploeg kleedt zich gezamenlijk om in de aangeduide kleedkamer (20’) die voor de ploeg blijft voorbehouden.

  Geen briefing en debriefing in de kleedkamers

  Opwarming van minstens 20’.

  Voor de spelersbanken worden 10 stoelen per ploeg voorzien.

  Na de wedstrijd

  Elke speler ruimt zijn afval op en rond de spelersbank op, gebruikte plastic bekertjes worden door de ploeg opgeruimd.

  De ballen en stoelen worden ontsmet:

  ·        Tot U14: de eigen ballen en stoelen door coach thuisploeg, deze van de tegenstrever door de ploegbegeleider thuisploeg.

  ·        Vanaf U16: alle ballen en stoelen worden ontsmet door spelers thuisploeg

  De ploeg doucht, kleedt zich samen om onmiddellijk na de wedstrijd of na het opruimen van de zaal.

  Gebruik kleedkamers en douches wordt beperkt tot 20’  – teenslippers aandoen.

  Wedstrijdkledij wordt door elke speler na de wedstrijd zelf onmiddellijk in de plastic zak gedeponeerd. De was wordt verder gezamenlijk gedaan door een ouder of speler met in acht neming van alle veiligheidsvoorschriften.

  Na het verlaten van de kleedkamers worden die door de crew van het sportcentrum ontsmet.

  De spelers komen niet meer in de sportzaal.

  Er worden geen boterhammen of broodjes voorzien.

  Geen maaltijd voor de refs.

  Algemeen

  Alle spelers brengen hun gepersonaliseerde drinkfles mee.

  Voor en na de wedstrijd geen contact met tegenstrevers, refs, officials en publiek. Enkel applaudisseren of meer ludieke uitingen.

   

  MODULE COACHES

  Zie erop toe dat alle veiligheidsregels worden nageleefd.

  Maak elke training een contactlogboek op: aanwezigheidslijst spelers en eventuele contacten buiten de ploegbubbel en houd de lijst een maand bij.

  Vermijd contact van je groep met een andere ploegbubbel. Bij het einde van de training / wedstrijd  verzamel je spelers bij de muur tegenover onze kantine en verlaat langs daar in groep de zaal.

  Laat de ballen niet rondslingeren.

  Controleer of de ballen en het materiaal worden ontsmet na de training.

  Controleer of de ballen en spelersstoelen worden ontsmet na een wedstrijd en de afval op en rond de spelersbanken wordt opgeruimd.

  Vermijd roepen/schreeuwen

  Blijf op 1,5 m van het terrein bij wedstrijden.

  Probeer zelf afstand te bewaren tegenover je spelers.

  Raak de ballen tijdens de training niet aan.

  Maak vooraf de gedragsregels duidelijk en spreek je spelers aan als ze niet gevolgd worden.

  Zorg dat de training zo veel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt tussen de verschillende trainingen.

  Bij aanwezigheid van verschillende ploegbubbels tegelijkertijd, spreek aparte toiletslots af.

  Let erop dat de buitendeuren open staan.

  Er mogen geen kledingstukken rondslingeren in de zaal: doe opbergen in eigen sportnetten.

   

  MODULE OUDERS VAN JEUGDSPELERS

  Afzetten op het aanvangsuur van de training en ophalen van de kinderen dadelijk na het einde van de training: aan de buitendeur van de sporthal tot U12, aan de ingang van het sportcentrum vanaf U14 – ouders blijven buiten de sporthal.

  Voor wedstrijden:

  ·        Er zijn geen supporters toegelaten in onze sporthal. In andere gemeenten kan een andere regeling gelden, zoals maximum 12 supporters.

  ·        Ouders die een functie uitoefenen zijn geen supporters

  ·        Zet je kinderen af en haal ze op het afgesproken uur op.

  Voor de wedstrijden op verplaatsing: liefst rijdt elke ouder met zijn kind en als dat niet mogelijk is raden wij het dragen van een mondmasker aan in de auto door de begeleider(s) vanaf U14.

  Geef je kinderen een drankje mee.

  Trek je kinderen hun sportkleren aan en geef hun een zak of sportnet mee met hun sportschoeisel, waarin ze hun overkledij en schoenen kunnen opbergen. Ze mogen niets in de zaal laten slingeren.

  Wedstrijdkledij wordt door elke speler na de wedstrijd zelf onmiddellijk in de plastic zak gedeponeerd. De was wordt verder gezamenlijk gedaan door een ouder met in acht neming van alle veiligheidsvoorschriften.

  Vergeet niet: spelers hebben vanaf U14 mondmasker aan bij het betreden van de zaal.
  Breng alleen je eigen kind(eren) naar de zaal.

  Volg de pijlen op de toegangsweg.

   

  MODULE CLUBREFS

  Voldoende elektronische fluitjes voorzien om elke uitwisseling van fluitjes te voorkomen.

  Worden na de wedstrijden ontsmet en bewaard in onze ijzeren kast.

   

  MODULE TAFELOFFICIALS / PLOEGBEGELEIDERS

  Op 1,5 m van elkaar aan de tafel, de vervangingsstoel op 1,5 m.

  Afzonderlijke kleedkamers voor de scheidsrechters voorzien.

  Ieder gebruikt de eigen markeerpen.

  Na elke match alle materiaal ontsmetten en de tablets kuisen met  Trionicdoekjes

  Elektronische fluitjes gebruiken.

   

  MODULE RICHTLIJNEN TEGENSTREVERS

  Tot nader order worden geen supporters toegelaten in de sporthal, enkel maximum 12 spelers en 4 begeleiders en is de kantine gesloten.

  Aankomst in de sporthal ten vroegste 60’ voor aanvang van de wedstrijd.

  In afwachting dat de kleedkamer wordt geopend blijft de ploeg samen op de aangeduide plaats.

  De ploeg kleedt zich gezamenlijk om in de aangeduide kleedkamer (40’ voor aanvang wedstrijd.

  Geen briefing en debriefing in de kleedkamers

  Elke speler ruimt zijn afval op en rond de spelersbank op, gebruikte plastic bekertjes worden door de ploeg opgeruimd.

  De ploeg doucht, kleedt zich samen om onmiddellijk na de wedstrijd.

  Gebruik kleedkamers en douches wordt beperkt tot 20’  – teenslippers aandoen.

  Er worden geen boterhammen of broodjes voorzien.

Pagina's