Archief artikels

 • MULTIMOVE VOOR KINDEREN 2018 - 2019

  MULTIMOVE VOOR KINDEREN 18 - 19
  KLIK VOOR INFO & INSCHRIJVING

  Klik HIER voor PDF-formulier


  OMNISPORT GSF-TIENEN

  ORGANISEERT

  MULTIMOVE VOOR KINDEREN

   

   

  Omdat kinderen het fijn vinden om al spelend te bewegen

  Omdat BEWEGEN een gunstige invloed heeft op de ademhaling, op de bloedsomloop, op de eetlust en op het slaappatroon

  Omdat “Multimove” een betere vorm is om verschillende motorische vaardigheden te ontwikkelen zoals lopen, springen, klimmen, werpen, vangen, klauteren, hinkelen.

      

  Voor wie ?

  Wij bieden onze multimove-lessenreeks voor kinderen van 4 TOT 6 jaar.

   

  Hoe verloopt een lessenreeks?

  De  lessen vinden plaats in sporthal “Houtemveld” in Tienen (hal 3) .

  Kleedkamers en sanitair zijn aanwezig.

  Ervaren en geschoolde lesgevers begeleiden de lessenreeks, geven voortdurend aanwijzigingen en tips, gebruiken sport- en ander materiaal om de motoriek te stimuleren.

  Elke les duurt60’.

   

  Wat is Multimove?

   

  Een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen. “Multimove” heeft als doel om jonge kinderen van 4 tot 6 jaar te laten kennismaken met brede waaier aan bewegingsoefeningen.

   

   

  Schrijven zich in voor de lessenreeks en betalen het deelnamebedrag OP VOORHAND op rekeningnummer BE79 9793 9158 2133 van Alain Verheyden. De inschrijving is PAS definitief na ontvangst lesgeld.

   

  Bovendien bezorgen wij, na betaling van het lidgeld en op aanvraag, een attest dat  bij de ziekenfonds(en) kan ingebracht worden voor een tussenkomst in de aansluitingskosten van pakweg 15 tot 25 € naargelang de mutualiteit.

    

  Praktische informatie?

    

  Waar ?

  In Sportschuur “Houtemveld” (hal 3)  in Tienen  

   

  Wanneer ?

  • Start  op maandag 17 september 2018.
  • Nadien elke maandag (behalve tijdens de schoolvakanties), telkens van 18 tot 19 uur.  Tot eind april 2019.
  • Prijs?   130 euro, lidgeld en verzekering inbegrepen!

  Voor leden van de Gezinsbond, Basketclub Tienen en Volleybalclub Tienen: 110 euro.

   Wie voor 30 september 2018 het lidgeld betaalt geniet nog een bijkomende korting van 20 euro       

                                                

  Inschrijvingstrookje opsturen naar:

  Alain Verheyden

  Vianderstraat 15

  3300    Tienen

   016/81 91 85

  alain.verheyden1@telenet.be

   

   

  Klik HIER voor PDF-formulier

 • BASKETBALGEWENNING FOR KIDS 18-19

  BASKETBALGEWENNING FOR KIDS
  KLIK VOOR INFO & INSCHRIJVING

   Klik HIER voor PDF-formulier.


  OMNISPORT GSF-TIENEN

  IN SAMENWERKING MET BASKETCLUB TIENEN

  ORGANISEERT

  BASKETBALGEWENNING FOR KIDS

   

  Wat is basketbalgewenning?

   

  Een gevarieerd bewegingsaanbod in balgewenning voor jonge kinderen van 6 tot 8 jaar die graag“BASKETBAL” willen spelen.

  Kennismaking met brede waaier aan bewegingsoefeningen met bal.

   

  ü  Omdat kinderen het fijn vinden om al spelend te bewegen

  ü  Omdat BEWEGEN een gunstige invloed heeft op de ademhaling, op de bloedsomloop, op de eetlust en op het slaappatroon

  ü  Omdat “Balgewenning” een betere vorm is om verschillende motorische vaardigheden te ontwikkelen zoals lopen, springen, klimmen, werpen, vangen, klauteren, hinkelen.

      

  Voor wie ?

              Wij bieden onze balgewenning-lessenreeks voor kinderen vanaf 6 tot 8 jaar.

   

  Hoe verloopt een lessenreeks?

  De  lessen vinden plaats in sporthal “Houtemveld” in Tienen (hal 3) .

  Ervaren en geschoolde trainer begeleidt de lessenreeks, geeft voortdurend aanwijzigingen en tips, gebruikt adequaat sport- en ander materiaal om de motoriek te stimuleren. Regelmatig wordt er ingeschreven op klein tornooitjes.

   

   

  Waar ?

  In Sportschuur “Houtemveld” (hal 3)  in Tienen 

   

  Wanneer ?

  Elke maandag en donderdag van 18 tot 19 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) vanaf  17 SEPTEMBER 2018  tot EIND APRIL 2019.  

  Prijs?   LESGELD: 150 euro, deelname tornooien, lidgeld en verzekering inbegrepen!

  Voor leden van de Gezinsbond en de basketclub Tienen: 130 euro  

    Wie voor 30 september 2018 het lidgeld betaalt geniet nog een bijkomende korting van 20 euro.

    

                                                

  Inschrijvingstrookje opsturen naar:

  Alain Verheyden

  Vianderstraat 15

  3300    Tienen

   016/81 91 85

  alain.verheyden1@telenet.be

   OOK MULTIMOVE vanaf 4 jaar in de sportschuur, Houtemveld, 3300  TIENEN

  Infofoon: zie hiernaast

   

  Bovendien bezorgen wij, na betaling van het lidgeld en op aanvraag, een attest dat  bij de ziekenfonds(en) kan ingebracht worden voor een tussenkomst in de aansluitingskosten van pakweg 15 tot 25 € naargelang de mutualiteit.

   Klik HIER voor PDF-formulier.

 • WATERGEWENNING 2018

  OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2018
  KLIK VOOR INFO

   KLIK HIER VOOR PDF INSCHRIJVINGSFORMULIER 

   

  OMNISPORT GSF-TIENEN

  ORGANISEERT

  WATERGEWENNING VOOR BABY’S EN PEUTERS

             

  Voor wie ?

  • Elke baby van 6 maand tot de peuterleeftijd van 2,5 jaar (groep 1 en 2)

  Indien mogelijk eerst uw huisarts of kinderarts raadplegen

   

  • Ook voor 2 ½- , 3 ½ jarigen voorzien wij een lessenreeks met als doelstelling het aanleren van drijven, ademhalingsoefeningen en de eerste aanzet tot beenbewegingen in het water. Ideaal overgang naar het leren zwemmen! (groep 3)

   

   

  Hoe verloopt een lessenreeks?

  De  lessen vinden plaats in een rustig en klein zwembad, diepte1,10 men in een watertemperatuur van 30°.

  Kleedkamers en sanitair zijn aanwezig. Aankleedkussens dienen meegebracht te worden.

  Twee ervaren en geschoolde lesgeefsters begeleiden de lessenreeks en geven voortdurend aanwijzigingen en tips.

  Elke les duurt30’, één van de ouders gaat mee in het water, samen met het kind. De tweede ouder mag ook aandachtig toekijken.

   

   

  Praktische informatie?

  Schrijven zich in voor de lessenreeks en betalen het deelnamebedrag OP VOORHAND op rekeningnummer BE79 9793 9158 2133 van Alain Verheyden. De inschrijving is PAS definitief na ontvangst lesgeld.

  Bovendien bezorgen wij , na betaling van het lidgeld en op aanvraag, een attest dat je bij de mutualiteit kan inbrengen voor een tussenkomst in de aansluitingskosten van pakweg 15 tot 25 € naargelang de mutualiteit.

   

   

  Wat ?

  10 lessen van een half uur

   

   

  Waar ?

  In het instructiebad van het stedelijk zwembad Tienen de Blyckaert

   

  Wanneer ?

  Telkens op vrijdag, dit op volgende data:

  5 – 12 – 19 – 26 oktober, 9 – 16 – 23 – 30 november, 7 - 14 december 2018.

  telkens van 18 tot 19 uur (twee groepen). De derde groep (vanaf  2,5 jaar) wordt opgevangen van 19.00 tot 19.30 uur.  Geen les op 2 november.

   

  Prijs?   LESGELD (verzekering ouders en kind inbegrepen):  

              leden Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen:         45 euro       

              niet leden:                                                                  55 euro

  INKOMGELD ZWEMBAD/per beurt:        

  baby/peuter + 1 ouder van Tienen:        3 euro (baby 0,50 euro + ouder 2,50 euro)

  baby/peuter + 1 ouder Buiten Tienen:   5, 5 euro (baby 2 euro + ouder 3,50 euro)

   

  Inschrijvingstrookje opsturen naar:

  Alain Verheyden

  Vianderstraat 15

  3300    Tienen

  (0468)12 47 74  – 016/81 91 85

   OOK BIJ OMNISPORT GSF-TIENEN:

  MULTIMOVE  vanaf 4 j.

  in de Sporthal, Houtemveld, 3300  TIENEN

  InfoFOON: Alain Verheyden

   KLIK HIER VOOR PDF INSCHRIJVINGSFORMULIER

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Namen van beide ouders of personen die kindje eventueel beurtelings begeleiden in zwembad                                                                                                               Geb.Datum                                       

  ………………………………. ………………….                                                   ………….

  ………………………………. ………………….                                                   ………….

   

   

  E-Mail: …………………………………………….

   

  Vaste telefoon of GSM: ………………………………………………

   

  Deelnemende baby(‘s) of peuter(s

   

  ………………………………. ………………….                            ………….

   

  …………………………………………………. ..                           ………….

   

  Groep 1 of Groep2 of Groep 3 *( schrappen wat niet past)

   

  Straat:……………………………………  Nr.:………………

   

  Postcode: ………. Gemeente: ……………………………….

   

  Lidnummer Gezinsbond: ……………….  Of  Gezinssport Vlaanderen: ………………

    

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Privacyverklaring OMNISPORT GSF TIENEN -  BESCHERMING VAN DE PRIVE-GEGEVENS :

  Omnisport GSF Tienen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven

  over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy

  te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons-gegevens.

  Omnisport GSF Tienen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  ➢ uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel

  waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel is informeren en communiceren van de activiteiten van onze club: Omnisport GSF Tienen.

  ➢ verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  ➢ vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  ➢ passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  ➢ geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  ➢ op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  ➢ fotografische materiaal of informatie op de publiek toegankelijke media van

  Omnisport GSF Tienen (voorbeeld website) onmiddelijk zullen verwijderen indien hiervoor de vraag wordt gesteld.

  Klachten:

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

  Omnisport GSF Tienen vertegenwoordigd door Alain Verheyden

  Vianderstraat 15   3300  TIENEN

  Telefoon : 0468/157447

  Email: alain.verheyden1@gmail.com

   

   

Pagina's