Cool Girls Play Basketball

Tijd voor meisjesploegen !!
Interesse ? Klik voor info.

Meisjes tussen 6 en 12 jaar gezocht, met of zonder basketbalervaring! Daar er steeds meer meisjes de weg naar het basketbalveld vinden willen we graag van start gaan met meisjesploegen! Contact en info: alain.verheyden1@gmail.com