COVID-19 maatregelen

CORONA MAATREGELEN IN DE CLUB

MODULE ALGEMEEN

Om een veilige heropstart van het basketbalseizoen mogelijk te maken werden door de regeringen, de stad Tienen, Sport Vlaanderen en Basketbal Vlaanderen een hele resem richtlijnen opgesteld.

Als club is de gezondheid van onze spelers onze eerste bekommernis.

Wij hebben berichtmodules opgesteld die onze doelgroepen wegwijs moeten maken in de doolhof van richtlijnen

 De groepsbubbel op een basketbalterrein mag maximaal 20 personen bevatten.

De overheidscommunicatie verplicht een mondmasker vanaf +12 jaar, maar in ons sportcentrum draagt iedereen vanaf 12 jaar, = de U14 ploeg, een mondmasker.

Handen reinigen – wassen of ontsmetten – gebeurt minimaal bij de start en het einde van de activiteit, voor en na toiletbezoek.

Bij binnen treden en buiten gaan handen ontsmetten bij ingangsdeur hal 2 en 3.

De social distancing regels respecteren en contacten vermijden; ook in de toiletruimte gelden deze regels.

Hoesten in de ellenboog, enkelvoudig gebruik van zakdoeken en weggooien in gesloten vuilnisbakken.

Gemarkeerde looproutes volgen op het ganse sportcentrum. Op de toegangsweg geven pijlen de looprichting aan. Ter hoogte van de conciërgewoning zijn bollen aangebracht: groen voor hal 2 en geel voor hal 3.

De ingangshal wordt in 2 delen verdeeld met schermen: langs de linker kant wordt binnengegaan naar hal 3, langs de rechter kant naar hal 2.

Hal 2 wordt verlaten langs de poort, hal 3 langs de nooduitgang.

De jeugdtrainers zijn 10 min voor aanvang van de training in de inkomhal aanwezig om toezicht uit te oefenen.

Tot nader order zijn er maximum 100 supporters/ouders toegelaten op wedstrijden.

 

MODULE WAT BIJ BESMETTING

Clubverantwoordelijken

Is de besmette persoon op een sportactiviteit van de club geweest binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettingsperiode (10 dagen na het begin van de symptomen) en heeft hij de afstandsregels en de nodige voorzorgsmaatregelen niet gevolgd dan:

·        Helpen wij een lijst van zijn contacten opmaken inbegrepen tegenstrevers.

·        Volgen wij op of hij door het Covid-19 Contact Tracing Team werd gecontacteerd

·        Indien niet: informeren wij, in overleg met de besmette persoon, de clubleden en de tegenstreversploeg met een direct risico.

 

Spelers en coaches / begeleiders

Spelers en coaches / begeleiders die ziek zijn of waren – o.a. symptomen in de voorbije vijf dagen – mogen niet aanwezig zijn op de activiteiten van de club.

Bij vermoeden van besmetting moet de speler zich zo snel mogelijk laten testen. Trainingen van zijn ploeg gaan door tot het resultaat van de test gekend is. De speler brengt een doktersattest met het negatief resultaat binnen alvorens de activiteit in de club te hervatten. Indien het resultaat positief is, gaat gans de ploegbubbel in basketbalquarantaine voor 10 dagen of keert elke speler terug zodra het negatief resultaat van zijn test gekend is.

 

VEILIGHEIDSDRAAIBOEK

MODULE SPELERS

Elke ploeg is een bubbel. Om de gevolgen van een eventuele contaminatie zo beperkt mogelijk te houden moet het contact tussen deze bubbels liefst helemaal vermeden worden.

Er wordt in elke ploeg een speler als ploeg-corona-verantwoordelijke aangeduid.

Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie of met personen uit je sociale bubbel.

Gezond sporten: intensief en langdurig sporten kan de immuniteit gedurende ongeveer 14 dagen verzwakken: zorg dus dat je goed voorbereid aan de trainingen begint.

Iedereen moet voldoende discipline opbrengen en zich aan de regels houden.

Trainingen

De spelers begeven zich onmiddellijk naar hun toegewezen terrein.

Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige training – contacten worden vermeden tussen wisselende teams.

Eigen handdoek en drinkfles meebrengen. Geen eigen ballen meebrengen voor binnen-trainingen.

De kleedkamers en douches zijn gesloten. Dus in trainingskledij aankomen in de sporthal voor de trainingen. Geen kledij laten slingeren: buitenschoeisel en bovenkledij opbergen in eigen sportnet.

De trainingen waarna een volgende training begint stoppen 15’ voor het voorziene einde, om ballen en materiaal te ontsmetten en tijdig het terrein te verlaten. Het ontsmetten gebeurt door de trainer of ploegbegeleider.

Wedstrijden

Voor de wedstrijd

Er worden 3 ontsmette ballen per ploeg voor de opwarming gegeven en die blijven bij de ploeg, 1 wedstrijdbal (gemarkeerd) op de tafel van de officials.

Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd – contacten worden vermeden tussen wisselende teams.

Spelers (vanaf U14), coaches en officials – refs, tafel en spelersbank – mogen het mondmasker afzetten vanaf de opwarming tot het einde van de match en voor de spelers tot de pubborden en de basketbaltorens zijn opgeruimd. Individualiseer je mondmasker.

Aankomst in de sporthal ten vroegste 60’ voor aanvang van de wedstrijd.

De kleedkamers en douches zijn gesloten. Kom dus in wedstrijdkledij naar de sporthal.

Opwarming van minstens 20’.

Voor de spelersbanken worden 10 stoelen per ploeg voorzien.

Na de wedstrijd

Elke speler ruimt zijn afval op en rond de spelersbank op, gebruikte plastic bekertjes worden door de ploeg opgeruimd.

De ballen en stoelen worden ontsmet:

·        Tot U14: de eigen ballen en stoelen door coach thuisploeg, deze van de tegenstrever door de ploegbegeleider thuisploeg.

·        Vanaf U16: alle ballen en stoelen worden ontsmet door spelers thuisploeg

Aangezien de spelers in wedstrijdkledij naar de wedstrijd moeten komen, moet elke speler dus ook zelf zijn kledij wassen.

Er worden geen boterhammen of broodjes voorzien.

Geen maaltijd voor de refs.

Algemeen

Alle spelers brengen hun gepersonaliseerde drinkfles mee.

Voor en na de wedstrijd geen contact met tegenstrevers, refs, officials en publiek. Enkel applaudisseren of meer ludieke uitingen.

 

MODULE COACHES

Zie erop toe dat alle veiligheidsregels worden nageleefd.

Maak elke training een contactlogboek op: aanwezigheidslijst spelers en eventuele contacten buiten de ploegbubbel en houd de lijst een maand bij.

Vermijd contact van je groep met een andere ploegbubbel. Bij het einde van de training / wedstrijd  verzamel je spelers bij de muur tegenover onze kantine en verlaat langs daar in groep de zaal.

Laat de ballen niet rondslingeren.

Controleer of de ballen en het materiaal worden ontsmet na de training.

Controleer of de ballen en spelersstoelen worden ontsmet na een wedstrijd en de afval op en rond de spelersbanken wordt opgeruimd.

Vermijd roepen/schreeuwen

Blijf op 1,5 m van het terrein bij wedstrijden.

Probeer zelf afstand te bewaren tegenover je spelers.

Raak de ballen tijdens de training niet aan.

Maak vooraf de gedragsregels duidelijk en spreek je spelers aan als ze niet gevolgd worden.

Zorg dat de training zo veel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt tussen de verschillende trainingen.

Bij aanwezigheid van verschillende ploegbubbels tegelijkertijd, spreek aparte toiletslots af.

Let erop dat de buitendeuren open staan.

Er mogen geen kledingstukken rondslingeren in de zaal: doe opbergen in eigen sportnetten.

 

MODULE OUDERS VAN JEUGDSPELERS

Afzetten op het aanvangsuur van de training en ophalen van de kinderen dadelijk na het einde van de training: aan de buitendeur van de sporthal tot U12, aan de ingang van het sportcentrum vanaf U14 – ouders blijven buiten de sporthal.

Voor wedstrijden:

·        Er worden geen supporters toegelaten in onze sporthal. Tot U12 wordt 1 begeleider per speler toegelaten. In andere gemeenten kan een andere regeling gelden, zoals maximum 12 supporters.

·        Ouders die een functie uitoefenen zijn geen supporters.

·        Zet je kinderen af en haal ze op het afgesproken uur op.

Voor de wedstrijden op verplaatsing: liefst rijdt elke ouder met zijn kind en als dat niet mogelijk is raden wij het dragen van een mondmasker aan in de auto door de begeleider(s) vanaf U14.

Geef je kinderen een drankje mee.

Trek je kinderen hun sportkleren thuis aan en geef hun een zak of sportnet mee met hun sportschoeisel. Ze mogen niets in de zaal laten slingeren.

Wedstrijdkledij: elke speler wast de eigen uitrusting.

Vergeet niet: spelers hebben vanaf U14 mondmasker aan bij het betreden van de zaal.

Volg de pijlen op de toegangsweg.

 

MODULE CLUBREFS

Voldoende elektronische fluitjes voorzien om elke uitwisseling van fluitjes te voorkomen.

Worden na de wedstrijden ontsmet en bewaard in onze ijzeren kast.

 

MODULE TAFELOFFICIALS / PLOEGBEGELEIDERS

Op 1,5 m van elkaar aan de tafel, de vervangingsstoel op 1,5 m.

Afzonderlijke kleedkamers voor de scheidsrechters voorzien.

Ieder gebruikt de eigen markeerpen.

Na elke match alle materiaal ontsmetten en de tablets kuisen met  Trionicdoekjes

Elektronische fluitjes gebruiken.

 

MODULE RICHTLIJNEN TEGENSTREVERS

Tot nader order worden geen supporters toegelaten in de sporthal, wel 1 begeleider per speler tot U12.

Aankomst in de sporthal ten vroegste 60’ voor aanvang van de wedstrijd.

De kleedkamers zijn gesloten, dus kom in wedstrijdkledij.

Elke speler ruimt zijn afval op en rond de spelersbank op, gebruikte plastic bekertjes worden door de ploeg opgeruimd.

Er worden geen boterhammen of broodjes voorzien.