Opgelet, o.a. bij het betreden van de zalen !

Beste sportievelingen !

Gezien de recente werkzaamheden in de sportzalen (o.a. vernieuwde vloeren), brengen we graag even artikel 15 van het zaalreglement onder de aandacht.
Vanaf dit seizoen zal er nauwlettend worden toegezien op de toepassing ervan, in de eerste plaats wat het schoeisel betreft bij het betreden van de terreinen.
Uiteraard dienen de andere regels ook te worden nageleefd.
Wij rekenen op jullie medewerking !

Stad Tienen:
HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHALLEN en -ZALEN SPORTCENTRUM HOUTEMVELD

https://sport.tienen.be/huish_regl_sporthallen14pdf

Art. 15 ROOK- EN EETVERBOD – BETREDEN VLOER – GLASWERK – DIEREN

1. Roken in de sporthallen en de daarbij horende ruimten is verboden.

2. De zalen mogen alleen worden betreden op blote voeten en op zaalsportschoenen die geen zwarte zolen hebben. Het betreden van de zalen met straatschoeisel is verboden. Ook is het verboden de zalen te betreden met zaalsportschoenen die reeds buiten de zalen als (straat-) schoeisel gebruikt werden.

3. Het is niet toegestaan in de sporthallen en de daarbij horende ruimten glaswerk (zoals flessen e.a.) bij zich te hebben.

4. Het is verboden eetwaren te verbruiken in de sporthallen of de daarbij behorende zalen.

5. Dieren worden niet toegelaten in het sportcomplex, met uitzondering van de cafetaria en tijdens speciaal daartoe ingerichte tentoonstellingen.

6. Uitzondering op punten 2 en 4 hierboven is er voor hal 1 tijdens speciale evenementen