Nieuwe basketbaltorens, buiten, op het Houtemveld

Op 19 augustus werden op het buiten-basketbal-terrein de nieuwe basketbaltorens in gebruik genomen in aanwezigheid van Schepen van Sport Wim Bergé.

Eén ring staat op 3,05 m voor de “hoge ringen” spelers, de andere op 2,65 m voor de “lage ringen” spelers.

De torens zijn geplaatst op het midden-plein van de skeelerpiste, en er mag, voor de veiligheid,  enkel op gespeeld worden als er geen skeelertrainingen zijn.  

Het programma van de skeelertrainingen zal op onze website gepubliceerd worden.

Bedoeling is dat de jeugd hier overdag kan komen basketbal spelen.

Verdere verloop van het seizoen 20-21

Afgelopen maandag werd beslist dat alle wedstrijden (vriendschappelijke, beker- en competitiewedstrijden) in augustus opgeschort worden en dat de eerste seniorcompetities pas ten vroegste in het weekend van 2-4 oktober zullen aanvangen. Dat deze beslissing gevolgen heeft voor het verloop van de (beker)competities staat vast.

Hieronder lijsten we op hoe we het verdere verloop van het seizoen 20-21 zien. Deze beslissingen werden genomen op basis van de informatie die we op de dag van vandaag hebben. Gezien de uitzonderlijke en snel wijzigende gezondsheidssituatie kan Basketbal Vlaanderen te allen tijde de nodige wijzigingen doorvoeren aan de bestaande competitieformules en terug komen op eerder genomen beslissingen. (...)

Alle wedstrijden opgeschort tot en met 30 augustus

Na kennis te hebben genomen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, de evoluties van de huidige COVID-19 toestand en de beslissingen van de overheden op lokaal, provinciaal en regionaal niveau hebben de basketbalfederaties AWBB, Basketball Belgium en Basketbal Vlaanderen overlegd en beslist om uitsluitend in veilige omstandigheden te sporten en een coherente aanpak voor alle actoren van de Belgische basketbalgemeenschap uit te werken.

Er is beslist om tot en met zondag 30 augustus 2020 alle wedstrijden (beker- en/of competitiewedstrijden) op te schorten. Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien zijn tijdens deze periode niet toegelaten. De competities zullen ten vroegste in het weekend van 2- 4 oktober 2020 opstarten, zodat een redelijke voorbereidingsperiode van minimum 4 weken kan gegarandeerd worden.

Trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits naleving van de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.

Tegen het einde van deze week en ten laatste op vrijdag 31 juli zullen er bijkomende richtlijnen gegeven worden.

Met vriendelijke en sportieve groeten
 
Koen Umans
Secretaris-generaal
vzw Basketbal Vlaanderen

Basketbal Vlaanderen & COVID-19

Basketbal Vlaanderen heeft afgelopen vrijdag overlegd over de evolutie en de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Zoals jullie weten is de competitie ‘19-‘20 omwille van de coronacrisis abrupt afgebroken, met een flink aantal gevolgen: een onafgewerkte competitiekalender, een eindklassement met stijgers en dalers, weliswaar zonder de uitreiking van een kampioenstitel, annulering van de bekercompetitie,...
 
Basketbal Vlaanderen heeft ervoor gekozen om de planning van de competities ’20-’21 op basis van een klassieke kalender op te maken, d.w.z. met bekerwedstrijden in de maand augustus en de start van de competitie begin september, met als objectief de competities te beëindigen in april ’21.
 
We kunnen echter niet uitsluiten dat de competities ‘20-‘21 omwille van noodzakelijke COVID-19 maatregelen verstoord worden: maatregelen op nationaal, gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk vlak kunnen leiden tot uitstel of afgelasting van wedstrijden (verschillend per club, per team), een voortijdige competitiestop met eventueel onvolledige rangschikkingen enz.

De wijzigende omstandigheden dwingen ons om hier snel, flexibel en wendbaar op in te spelen. Het is volstrekt onmogelijk om op dit ogenblik tot een sluitende en limitatieve lijst van opties ‘wat te doen als’ te komen. Intussen is het voor iedereen duidelijk dat deze omstandigheden snel kunnen wisselen, met als gevolg dat beslissingen zich opdringen die afwijken van de regels, zoals bepaald in het Intern Reglement van Basketbal Vlaanderen.

(...)

Nieuwsfeiten en weetjes van 2B|Safe Tienen

 
Aan allen,
 
Stilaan krijgen wij uitzicht op het volgende seizoen.
Onze federatie heeft alles ingepland om een "normaal" seizoen mogelijk te maken; blijft natuurlijk afwachten of corona dit zal toelaten.
 
Wij starten dus thuis met 2 oefenpartijen tegen L1 ploegen:
zondag 2 augustus om 17:00 uur tegen Turnhout
zaterdag 8 augustus om 20:30 uur tegen Stevoort.
Op woensdag 12 augustus om 20:30 uur spelen wij dan thuis tegen Bavi Vilvoorde B en op
dinsdag 18 augustus om 21:00 uur tegen Gentson, allebei  voor de Beker van Vlaanderen.
... 

Pagina's


Oorsprong van ons clublogo: Tiense kweikers

Naar aloude gewoonte werd de nederdaling van de Heilige Geest op Pinksterdag uitgebeeld door een witte duif. Bij het zingen van het Veni Creator Spiritus liet de koster de duif aan een touw zweven, boven de hoofden van de priester en de 12 apostelen. Bij gebrek aan een witte duif bracht de koster een jonge witte eend mee. Geschrokken bengelde de eend aan het lange touw en hief toen een lachwekkend gekwaak aan. Dit voorval gaf de Tienenaars de bijnaam ‘kwèèkers’.

@BBCTienen (twitter naar #bbctienen)